Penafian

Blog ini diwujudkan bertujuan bagi memenuhi keperluan tugasan kursus Sosiolinguistik yang merupakan subjek major pemilik blog di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Tugasan yang diberikan adalah menulis diari harian yang merupakan situasi yang berkaitan dengan sosiolinguistik. Hasil tugasan boleh disemak dengan melihat kolum di bahagian kanan blog ini yang tertulis dengan tajuk : Tugasan Sosiolinguistik. Tugasan dilabelkan mengikut minggu.

Semoga perkongsian ilmu di blog ini dapat dimanfaatkan dan memberi faedah kepada pembaca. Hakcipta penulisan di blog ini adalah hasil coretan penulis sendiri berdasarkan pembacaan dan perolehan daripada pelbagai jenis sumber bahan. Sebarang maklum balas mahupun komen boleh terus dialamatkan kepada : nuraziha90@gmail.com

No comments:

Post a Comment